Oprichting

Op 25 juni 1998 werd de vereniging Dorpsbelangen Diever opgericht. Dat had ook te maken met de gemeentelijke herindeling in Drenthe. Ons dorp werd deel van de gemeente Westerveld. Wij kwamen verder van onze gemeentelijke overheid af te staan. Niet alleen in Diever, ook elders ontstond de behoefte aan een groepering die opkomt voor de belangen van de burgers. Vanaf 2012 zingt ook nog ‘s de term participatiesamenleving door Nederland: burgers moeten zélf de aan de slag, voor elkaar, om elkaar!

Statuten

Op genoemde datum passeert bij notaris Drooge de statutentekst van “Dorpsbelangen Diever”. Het doel van de vereniging: de behartiging van belangen van de dorpen/buurtschappen Diever, Oldendiever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Park Midzomer en Kalteren de inwoners van deze dorpen/buurtschappen. De vereniging bereikt dat doel door: a) het bepleiten en verdedigen van de inwoners-belangen bij instanties, b) de samenwerking met aanverwante groepen en doelen, en c) het gebruik van alle andere wettige middelen…

Wat doen we niet:

De vereniging is niet een politieke groepering en kan geen deel uitmaken van de gemeenteraad. Ook is Dorpsbelangen niet de koepel van verenigingen, clubs, buurten in het dorp. Dat zou de autonomie van die groepen aantasten. Dorpsbelangen is (ook) niet de klachtenbus voor losse stoeptegels, weigerende straatlantaarns of verkeerd parkeren. Anders wordt dat bij terugkerende manco’s, tekorten en fouten. Dorpsbelangen Diever behartigt niet de zaken van Wittelte en Wapse, gaat niet verder de Bosweg op dan t/m Camping Diever. En: steekt evenmin de Diever-brug over!

Wat doen we wel:

Dorpsbelangen Diever kan de gemeentelijke overheid inspireren, op ideeën brengen, meedenken over haar beleid…maar even goed dat beleid kritisch volgen. Partner en luis in de pels! Niets belet de vereniging om bij politieke partijen te lobbyen en om spreekrecht te vragen in commissie- en raadsvergaderingen. Het is het democratisch recht van iedere burger om de overheid op zowel mogelijkheden en kansen als op manco’s en gevaren te wijzen.

Daarnaast biedt dorpsbelangen formele en informele groepen in Diever de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan re vragen voor activiteiten en middelen die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Sinds 2023 treedt dorpsbelangen in bepaalde situaties ook op als penvoerder voor informele groepen die een subsidieaanvraag willen indienen, maar daarvoor een rechtspersoon nodig hebben.

Schakel

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Diever (verder: DbD) wil de schakel zijn tussen de dorpsbewoners en onze gemeentelijke overheid. Maar het wil ook andere verbindingen maken: tussen clubs, verenigingen, bedrijven en buurten. Tussen activiteiten in Diever – en die zijn er heel veel. DbD wil dienend bruggen slaan – luisterend. Dat laatste was vooral van belang toen enkele jaren geleden de Dorpsvisie geschreven werd. In die Dorpsvisie hebben wij samen  een  breed gedragen tekst    geschreven, namelijk:  Diever op weg naar 2025.

Lidmaatschap

De vereniging Dorpsbelangen Diever telt nu meer dan  achthonderd leden. Zij betalen jaarlijks een contributie van slechts € 4.00. Voor dat bedrag worden vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd. Ook worden acties, dorpshappenings, vieringen en soms plaatselijke goede doelen ondersteund. Tot nu toe kon het bestuur ook uit een extra provinciaal gemeentelijk “potje” plaatselijke verzoeken honoreren. Of dat de komende jaren zo blijft is uiteraard afhankelijk van het overheidsbeleid  Hoe dan ook: hoe meer verenigingsleden, hoe beter de belangenbehartiging en het draagvlak bij onderhandelingen en acties.

 

Recente reacties

  Archieven

  • 45
  • 30
  • 1.496
  • 53
  • 3.446
  • 9.912