Actueel

Afscheid van Rikus Kloeze op 6 april 2023

Tijdens de jaarvergadering die op 6 april 2023 plaats vond is de voorzitter Rikus Kloeze afgetreden. Dit was een bijzondere gebeurtenis omdat Rikus al ongeveer 8 jaar voorzitter is geweest.
Hij heeft hiervoor veel gedaan Hij bezocht alle nieuwe inwoners van Diever. Ook bezocht hij  raadsvergaderingen om de wensen van Diever naar voren te brengen, zoals de nieuwbouw bij de locatie Dingspilhuus. Hij heeft zich ingezet voor het behoud van de huisartsenpost in Diever. En niet te vergeten de jaarlijkse kerstboom op de Brink. Te veel om op te noemen. Hij deed het altijd voor zijn plezier en de Dievenaren.

Dit alles valt samen met  het 25 jaar bestaan van DorpsbelangenDiever.

We missen Rikus Kloeze, maar hebben inmiddels een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter namelijk
Erwin Bruulsema.

We kijken de toekomst vol vertrouwen tegemoet en wensen Rikus veel voorspoed toe.

DorpsbelangenDiever

Algemene ledenvergadering van DorpsbelangenDiever ( ALV )op donderdag 6 april

Hierbij nodigt het Bestuur iedereen uit voor de ALV op 6 april 2023.

Locatie: Hart van Diever    Westeres 7 in Diever

Datum: donderdag 6 april 2023  vanaf 20.00 uur

Het is ons een genoegen om nu weer een ALV te organiseren. Dit wordt een bijzondere bijeenkomst omdat onze voorzitter Rikus  Kloeze deze avond zal aftreden. Hij heeft geruime tijd deze functie vervuld. Niets was   voor  hem teveel. Daarvoor onze hartelijk dank.

De agenda is als volgt:

1. opening

2.  algemeen jaarverslag

3. financieel verslag

4 diversen

5. feestelijk deel:
De Heeren van Diever zullen voor ons optreden.

6 slot

En alles staat in het teken van het feit dat Dorpsbelangen 25 jaar bestaan heeft namelijk 1998-2023.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

Wat gebeurt er rond Sinterklaas en de Kerst       1 december 2022

Het is nu  1 december en dan begint de winter. Lange donkere dagen en het wordt kouder. In deze maand worden dan twee belangrijke dingen in Diever georganiseerd namelijk:

1. Sfeervol Diever.

Dan wordt op de tweede zaterdagavond, dus nu op zaterdag 10 december, allerlei leuke dingen gedaan rondom het centrum van Diever en met name ook rondom De Brink. Het begint omstreeks 18.00 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur.

Allerlei winkels en bedrijven openen dan de deuren en kun je vrij rond lopen, zoals de bakker en de restaurants. Er zijn ook zangkoren die luid zingen. Kortom veel gezelligheid. Het is nu weer voor het eerst sinds drie jaar omdat door de corona het niet door kon gaan.

Kom alleen en geniet van de sfeer in Diever.

2. Open podium

Daarnaast is op vrijdag 16 december het open podium.
De Pancratiuskerk aan de Brink is dan vanaf 18.00 uur open. Tal van zangkoren treden dan op om mooie liederen te zingen. In de kerk kunt U dan ook de nodige lekkernijen kopen zoals koeken en frisdrank en wijn.

DorpsbelangenDiever

Actuele ontwikkelingen 21-10-2022

De zomer is voorbij. We zitten nu midden in de herfst. Op dit moment is de woningbouw een belangrijk onderwerp vooral voor starters en senioren. We hebben enkele plekken genoemd waar gebouwd kan worden.
Reeds lange tijd ligt het terrein waar tot voor kort het Dingspilhuus stond  braak. Het is de bedoeling dat hier nieuwe seniorenwoningen komen.
De plek heet nu ‘t  Olde Schoelplein.
Er is een plan opgesteld voor zes woningen. Dit is enkele weken geleden in de gemeenteraad besproken.

De gemeenteraad heeft dit plan   goed gekeurd. Vanaf nu staat de aanvraag voor een vergunning in de Westervelder. Er kunnen nog steeds bezwaren worden ingediend bij een hoger orgaan. Het lijkt erop dat dit plan gerealiseerd wordt.

We staan altijd open voor voor opmerkingen of suggesties. Dit kan per mail ( zie de website van DorpsbelangenDiever )  of telefoon: 0521-592 059
of 06-19  771  102.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

       woensdag 8 februari 2017

Op deze dag vindt een feestelijke gebeurtenis plaats namelijk de directeur van de Rabobank, de Heer Van der Werff, onthult het Rabobankje en schenkt het aan Dorpsbelangen.

Op de foto Rikus Kloeze, Janny Brouwer, Adrie Gaasbeek, Henk Heijnen, Thijs Zuidema en Van der Werff.