Actueel

De kunstwandelingen in Diever tijdens het komende weekend in september 2021

Tal van kunstenaars in Diever gaan op zaterdag 11 en zondag 12 september  2021  hun kunst laten zien.

Het gaat over Talentvol Diever. De kunstenaars hebben schilderijen, keramiek, mooie stoffen en andere kunst gemaakt.

Komt U ook kijken  en genieten van de kunst. Een informatiefolder kunt U krijgen bij   supermarkt COOP in Diever.

We hopen op mooi weer  na een prachtige week van de afgelopen week.

Bestuur

 

Aanplant van nieuwe bomen   11 maart 2020

De aanplant van nieuwe bomen in Diever is begonnen. Zoals bij de Markt brink, dat is het gebied bij de TIP en het kerkhof. En verder in diverse straten zoals de Hoofdstraat, de Westeres en in het centrum bij de hervormde kerk en op meer plaatsen.

Dit juichen wij erg toe. Vorig jaar zijn veel bomen gekapt maar toen is reeds toegezegd om later nieuwe bomen te planten. En dat is dus nu grotendeels gebeurd.
En dat allemaal in het kader van het Brinkenplan onder het motto :”Diever op dreef”. Dat is nu zeker het geval, vooral bij de hervormde kerk. Het zal nog wel enkele maanden duren voordat het plan voltooid is.

Bestuur DorpsbelamgemDiever

Verslag van de Algemene Ledenvergadering ( ALV )op 25-3-2019

Aanwezig:  Leden van het Bestuur en 32 leden.

1. De voorzitter ( Rikus Kloeze ) heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Doeven en de spreker voor de avond Jans Poling.

Dit is helaas de laatste keer dat we in het Dingspilhuus verblijven. Hierna wordt het afgebroken en de dorpshuisfunctie voortgezet in de nieuwe locatie bij Stad en Esch.

2. Bestuursverkiezing: Karin Biemholt is afgetreden. Annalies Proost heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat. Ze wordt nu met algemene stemmen benoemd als bestuurslid.

3. Formele vergaderpunten:

Het gaat vervolgens om het jaarverslag en het financieel verslag over 2018.

4. Kascontrole commissie: 

De heren Rutten en Biemold zitten in deze commissie. Rutten meldt dat ze de kas gecontroleerd hebben en dat ze tevreden zijn. Hij stelt daarom voor decharge te verlenen aan de penningmeester Rikus Kloeze voor zijn financiele werk. We gaan daarmee akkoord.

Nieuwe leden van de kascommissie:  de heren Biemold en Strik.

5. Dieverse punten :

Wat betreft de stemlocaties zullen wij  zullen ervoor pleiten om in de toekomst in de Jan Thijs Seinenhof ook te kunnen stemmen.

6. Programma Jans Poling:

Jans Poling gaat de rest van de avond boeiende verhalen vertellen over  het vroegere Drentse leven. Hij  geeft gesprekken tussen mensen uit Drenthe op een beeldende wijze weer.

7. Slot:

Omstreeks 10.30 wordt de bijeenkomst afgesloten.

Bestuur Dorpsbelangen  Diever

 

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

       woensdag 8 februari 2017

Op deze dag vindt een feestelijke gebeurtenis plaats namelijk de directeur van de Rabobank, de Heer Van der Werff, onthult het Rabobankje en schenkt het aan Dorpsbelangen.

Op de foto Rikus Kloeze, Janny Brouwer, Adrie Gaasbeek, Henk Heijnen, Thijs Zuidema en Van der Werff.