Actueel

De kunstwandelingen in Diever tijdens het komende weekend in september 2021

Tal van kunstenaars in Diever gaan op zaterdag 11 en zondag 12 september  2021  hun kunst laten zien.

Het gaat over Talentvol Diever. De kunstenaars hebben schilderijen, keramiek, mooie stoffen en andere kunst gemaakt.

Komt U ook kijken  en genieten van de kunst. Een informatiefolder kunt U krijgen bij   supermarkt COOP in Diever.

We hopen op mooi weer  na een prachtige week van de afgelopen week.

Bestuur DorpsbelangenDiever

Versoepelingen van de Coronamaatregelen   24 juni 2021

Wat niet iedereen verwacht had is toch gebeurd. De coronamaatregelen hebben  effect gehad en worden nu in hoog tempo afgeschaft. Ook in Diever.

Dat is ook te merken in ons dorp. Het is gezelliger en drukker geworden. Terrassen en restaurants   zijn nu weer open. Ook de scholen en de sporthal zijn open. Binnenkort verdwijnen de mondkapjes misschien ook wel.

In de tweede week van juli vindt  de Drentse Fietsvierdaagse plaats.  Ook vanuit  Diever kun je  deelnemen aan dit grote evenement.

En nu maar hopen dat we voorzichtig blijven zodat we in het najaar niet in derde golf terecht komen.

Bestuur vaan DorpsbelangenDiever.

Tweede kamer verkiezingen op 17 maart 2021

Dit worden spannende verkiezingen. Mensen van 70 jaar en ouder mogen per post stemmen. Hopelijk doen ze dat goed. Hoewel dit niet moeilijk is zijn er toch mensen die niet goed snappen in welke enveloppe de stempas en de stembiljetten moeten.  Helaas zijn ze dan ongeldig.

We kunnen nog tot woensdag a.s. stemmen. Genoeg keuze. We roepen iedereen op om van dit democratische recht gebruik te maken.

Bestuur van DorpsbelangenDiever

 

De toekomst                    27 januari 2021

Het corona virus is nog steeds aanwezig. Ook in Diever.

Op dit moment lijkt het erop dat tot 1 juni 2021 geen grote activiteiten zullen plaats vinden.  Dus geen kermis en geen markt met de Pasen.  Ook zal de bevrijding op 5 mei niet groots kunnen plaats vinden. De 75 jaar bevrijding zou eerst dit jaar gevierd worden maar dat lijkt nu allemaal erg moeilijk te gaan.

We zullen alle kracht nodig hebben om de huidige epidemie te bestrijden. Vaccins bieden daarbij een oplossing. Ik denk dat de toekomst er anders uit zal zien dan we gewend waren. Het lijkt dat risico’s toenemen. Grote mensenmassa’s bij elkaar kunnen we beter niet  snel organiseren.

Bestuur DortpsbelanDiever

 

Aanplant van nieuwe bomen   11 maart 2020

De aanplant van nieuwe bomen in Diever is begonnen. Zoals bij de Markt brink, dat is het gebied bij de TIP en het kerkhof. En verder in diverse straten zoals de Hoofdstraat, de Westeres en in het centrum bij de hervormde kerk en op meer plaatsen.

Dit juichen wij erg toe. Vorig jaar zijn veel bomen gekapt maar toen is reeds toegezegd om later nieuwe bomen te planten. En dat is dus nu grotendeels gebeurd.
En dat allemaal in het kader van het Brinkenplan onder het motto :”Diever op dreef”. Dat is nu zeker het geval, vooral bij de hervormde kerk. Het zal nog wel enkele maanden duren voordat het plan voltooid is.

Bestuur DorpsbelamgemDiever

 

Viering 75 jaar bevrijding                    3-9-2019

Op  3 september  is een voorbespreking geweest over de bevrijding van Nederland die volgend jaar 75 jaar geleden heeft plaats gevonden. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij   laten  gaan. Het is daarom belangrijk om nu al plannen te maken.

DorpsbelangenDiever heeft vertegenwoordigers van de Oranjevereniging en de historische vereniging in Diever uitgenodigd om activiteiten te organiseren voor het volgende jaar.

We denken aan:

– fietstocht langs de oorlogsmonumenten;
– bestaande oorlogsmonumenten verfraaien zoals leesbaarheid     van de teksten;
– inrichten van een tentoonstelling met gebruiksvoorwerpen en  foto’s in het gemeentehuis;
– betrek de jeugd erbij;
– vanzelfsprekend zal in andere dorpen ook van alles gedaan  worden. Daarom is samenwerking en communicatie belangrijk.

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering ( ALV )op 25-3-2019

Aanwezig:  Leden van het Bestuur en 32 leden.

1. De voorzitter ( Rikus Kloeze ) heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Doeven en de spreker voor de avond Jans Poling.

Dit is helaas de laatste keer dat we in het Dingspilhuus verblijven. Hierna wordt het afgebroken en de dorpshuisfunctie voortgezet in de nieuwe locatie bij Stad en Esch.

2. Bestuursverkiezing: Karin Biemholt is afgetreden. Annalies Proost heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat. Ze wordt nu met algemene stemmen benoemd als bestuurslid.

3. Formele vergaderpunten:

Het gaat vervolgens om het jaarverslag en het financieel verslag over 2018.

4. Kascontrole commissie: 

De heren Rutten en Biemold zitten in deze commissie. Rutten meldt dat ze de kas gecontroleerd hebben en dat ze tevreden zijn. Hij stelt daarom voor decharge te verlenen aan de penningmeester Rikus Kloeze voor zijn financiele werk. We gaan daarmee akkoord.

Nieuwe leden van de kascommissie:  de heren Biemold en Strik.

5. Dieverse punten :

Wat betreft de stemlocaties zullen wij  zullen ervoor pleiten om in de toekomst in de Jan Thijs Seinenhof ook te kunnen stemmen.

6. Programma Jans Poling:

Jans Poling gaat de rest van de avond boeiende verhalen vertellen over  het vroegere Drentse leven. Hij  geeft gesprekken tussen mensen uit Drenthe op een beeldende wijze weer.

7. Slot:

Omstreeks 10.30 wordt de bijeenkomst afgesloten.

Bestuur Dorpsbelangen  Diever

 

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

       woensdag 8 februari 2017

Op deze dag vindt een feestelijke gebeurtenis plaats namelijk de directeur van de Rabobank, de Heer Van der Werff, onthult het Rabobankje en schenkt het aan Dorpsbelangen.

Op de foto Rikus Kloeze, Janny Brouwer, Adrie Gaasbeek, Henk Heijnen, Thijs Zuidema en Van der Werff.