Actueel

Viering 75 jaar bevrijding                    3-9-2019

Op  3 september  is een voorbespreking geweest over de bevrijding van Nederland die volgend jaar 75 jaar geleden heeft plaats gevonden. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij   laten  gaan. Het is daarom belangrijk om nu al plannen te maken.

DorpsbelangenDiever heeft vertegenwoordigers van de Oranjevereniging en de historische vereniging in Diever uitgenodigd om activiteiten te organiseren voor het volgende jaar.

We denken aan:

  – fietstocht langs de oorlogsmonumenten;
– bestaande oorlogsmonumenten verfraaien zoals leesbaarheid     van de teksten;
– inrichten van een tentoonstelling met gebruiksvoorwerpen en  foto’s in het gemeentehuis;
– betrek de jeugd erbij;
– vanzelfsprekend zal in andere dorpen ook van alles gedaan  worden. Daarom is samenwerking en communicatie belangrijk.

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering ( ALV )op 25-3-2019

Aanwezig:  Leden van het Bestuur en 32 leden.

1. De voorzitter ( Rikus Kloeze ) heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Doeven en de spreker voor de avond Jans Poling.

Dit is helaas de laatste keer dat we in het Dingspilhuus verblijven. Hierna wordt het afgebroken en de dorpshuisfunctie voortgezet in de nieuwe locatie bij Stad en Esch.

2. Bestuursverkiezing: Karin Biemholt is afgetreden. Annalies Proost heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat. Ze wordt nu met algemene stemmen benoemd als bestuurslid.

3. Formele vergaderpunten:

Het gaat vervolgens om het jaarverslag en het financieel verslag over 2018.

4. Kascontrole commissie:  

De heren Rutten en Biemold zitten in deze commissie. Rutten meldt dat ze de kas gecontroleerd hebben en dat ze tevreden zijn. Hij stelt daarom voor decharge te verlenen aan de penningmeester Rikus Kloeze voor zijn financiele werk. We gaan daarmee akkoord.

Nieuwe leden van de kascommissie:  de heren Biemold en Strik.

5. Dieverse punten :

Wat betreft de stemlocaties zullen wij  zullen ervoor pleiten om in de toekomst in de Jan Thijs Seinenhof ook te kunnen stemmen.

6. Programma Jans Poling:

Jans Poling gaat de rest van de avond boeiende verhalen vertellen over  het vroegere Drentse leven. Hij  geeft gesprekken tussen mensen uit Drenthe op een beeldende wijze weer.

7. Slot:

Omstreeks 10.30 wordt de bijeenkomst afgesloten.

Bestuur Dorpsbelangen  Diever

 

Algemene Ledevergadering (ALV) van DorpsbelangenDiever                                                                                                     

De ALV vindt plaats op maandag 25 maart 2019 vanaf 20.00 uur in het Dingspilhuus. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Programma:
1. behandeling van financieel verslag en van jaarverslag.

2. Jans Poling, die bekend is van RTV Drenthe, geeft een aantrekkelijke bijdrage.

Dus komt allen.
Bestuur van Dorpsbelangen Diever

 

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

       woensdag 8 februari 2017

Op deze dag vindt een feestelijke gebeurtenis plaats namelijk de directeur van de Rabobank, de Heer Van der Werff, onthult het Rabobankje en schenkt het aan Dorpsbelangen.

Op de foto Rikus Kloeze, Janny Brouwer, Adrie Gaasbeek, Henk Heijnen, Thijs Zuidema en Van der Werff.