Actueel

Luidende klokken in de oudjaarsnacht

Tekens van hoop en troost

30 december 2020

In de oudejaarsnacht van 2020 gaan morgenavond vanaf 24.00 uur alle klokken in de gemeente Westerveld luiden en dus ook die van de Pancratiuskerk in Diever. Dit is een grote verandering ten opzichte van voorgaande jaren toen omstreeks 12 uur een groot kabaal van vuurwerk klonk. Dat zal dit jaar niet gebeuren. De kerken  geven een eigen geluid als teken van hoop en troost tijdens de corona epidemie. Wellicht dat dit een nieuwe traditie wordt.

We wensen iedereen alvast een erg goed nieuwjaar toe.

Bestuur DorpsbelangenDiever

Corona virus          28 maart 2020

Zoals iedereen wel zal weten is het Corona virus alom aanwezig in Diever, de gemeente Westerveld en in heel Nederland.

Daar ondervinden ook wij de gevolgen van.

Veel activiteiten en evenementen gaan nu niet door.

De geplande Algemene Ledenvergadering( ALV ) van DorpsbelangenDiever   op woensdag 15 april 2020 zal hoogstwaarschijnlijk uitgesteld worden.

Ook de Paasactiviteiten zoals de Paasmarkt en de kermis in Diever zijn geannuleerd. De Paasvuren komen er ook niet.

De hele maand april zijn er geen kerkdiensten.

De horeca en restaurants zijn gesloten.

De viering van 75 jaar bevrijding kan vermoedelijk ook niet plaats vinden. Het zal in ieder geval een veel soberder karakter krijgen.

Hoe lang dit allemaal duurt is op dit moment nog niet duidelijk.

Gelukkig kunnen we nog genieten van het mooie voorjaarsweer en wandelen en fietsen in de bossen en over de heide. Dat is gezond en beter dan een hele dag binnen zitten.

Tot slotte gaat ons medeleven uit naar de zieke mensen waarvan sommigen het niet overleven.

Bestuur DorpsbelangenDiever

 

Aanplant van nieuwe bomen   11 maart 2020

De aanplant van nieuwe bomen in Diever is begonnen. Zoals bij de Markt brink, dat is het gebied bij de TIP en het kerkhof. En verder in diverse straten zoals de Hoofdstraat, de Westeres en in het centrum bij de hervormde kerk en op meer plaatsen.

Dit juichen wij erg toe. Vorig jaar zijn veel bomen gekapt maar toen is reeds toegezegd om later nieuwe bomen te planten. En dat is dus nu grotendeels gebeurd.
En dat allemaal in het kader van het Brinkenplan onder het motto :”Diever op dreef”. Dat is nu zeker het geval, vooral bij de hervormde kerk. Het zal nog wel enkele maanden duren voordat het plan voltooid is.

Bestuur DorpsbelamgemDiever

 

Viering 75 jaar bevrijding                    3-9-2019

Op  3 september  is een voorbespreking geweest over de bevrijding van Nederland die volgend jaar 75 jaar geleden heeft plaats gevonden. Dit kunnen we niet ongemerkt voorbij   laten  gaan. Het is daarom belangrijk om nu al plannen te maken.

DorpsbelangenDiever heeft vertegenwoordigers van de Oranjevereniging en de historische vereniging in Diever uitgenodigd om activiteiten te organiseren voor het volgende jaar.

We denken aan:

– fietstocht langs de oorlogsmonumenten;
– bestaande oorlogsmonumenten verfraaien zoals leesbaarheid     van de teksten;
– inrichten van een tentoonstelling met gebruiksvoorwerpen en  foto’s in het gemeentehuis;
– betrek de jeugd erbij;
– vanzelfsprekend zal in andere dorpen ook van alles gedaan  worden. Daarom is samenwerking en communicatie belangrijk.

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering ( ALV )op 25-3-2019

Aanwezig:  Leden van het Bestuur en 32 leden.

1. De voorzitter ( Rikus Kloeze ) heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder Doeven en de spreker voor de avond Jans Poling.

Dit is helaas de laatste keer dat we in het Dingspilhuus verblijven. Hierna wordt het afgebroken en de dorpshuisfunctie voortgezet in de nieuwe locatie bij Stad en Esch.

2. Bestuursverkiezing: Karin Biemholt is afgetreden. Annalies Proost heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat. Ze wordt nu met algemene stemmen benoemd als bestuurslid.

3. Formele vergaderpunten:

Het gaat vervolgens om het jaarverslag en het financieel verslag over 2018.

4. Kascontrole commissie: 

De heren Rutten en Biemold zitten in deze commissie. Rutten meldt dat ze de kas gecontroleerd hebben en dat ze tevreden zijn. Hij stelt daarom voor decharge te verlenen aan de penningmeester Rikus Kloeze voor zijn financiele werk. We gaan daarmee akkoord.

Nieuwe leden van de kascommissie:  de heren Biemold en Strik.

5. Dieverse punten :

Wat betreft de stemlocaties zullen wij  zullen ervoor pleiten om in de toekomst in de Jan Thijs Seinenhof ook te kunnen stemmen.

6. Programma Jans Poling:

Jans Poling gaat de rest van de avond boeiende verhalen vertellen over  het vroegere Drentse leven. Hij  geeft gesprekken tussen mensen uit Drenthe op een beeldende wijze weer.

7. Slot:

Omstreeks 10.30 wordt de bijeenkomst afgesloten.

Bestuur Dorpsbelangen  Diever

 

AVG                            29 mei 2018

De algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  is sinds korte tijd ingevoerd. Dit betekent dat we vertrouwelijk moeten omgaan met persoonlijke gegevens. We willen letten op de privacy van onze leden.

Dit houdt onder meer in dat  DorpsbelangenDiever de ledenlijst niet naar de leden stuurt. Deze lijst wordt alleen gezonden naar de bestuursleden van Dorpsbelangen.
We denken dat we hiermee voldaan hebben aan de regels van de AVG.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever.

       woensdag 8 februari 2017

Op deze dag vindt een feestelijke gebeurtenis plaats namelijk de directeur van de Rabobank, de Heer Van der Werff, onthult het Rabobankje en schenkt het aan Dorpsbelangen.

Op de foto Rikus Kloeze, Janny Brouwer, Adrie Gaasbeek, Henk Heijnen, Thijs Zuidema en Van der Werff.