Geschiedenis

Schaalvergroting

Na de gemeentelijke herindeling was Diever nog slechts één dorp van de zesentwintig dorpen/buurtschappen in de gemeente Westerveld. Slechts één zorg van een veel groter afstandelijk gemeentelijk beleid. De oprichting van Dorpsbelangen Diever (verder: DbD) als behartiger van Dieverse zaken was in 1998 geen luxe. Ook in 2014 is het dat niet. Overheden dwingen nu bezuinigingen af. Wij moeten naar een participatiemaatschappij: wij burgers, moeten zélf de hand aan de ploeg slaan. Niet het einde van de “verzorgingsstaat”, wel: burgers moeten zelf de hand aan de ploeg slaan. Dáárom: Dorpsbelangen Diever broodnodig!

Beginperiode

Het eerste bestuur van DbD stond onder leiding van Hendrik Offerein. Wegens ziekte gaf hij de voorzittershamer door aan Adrie Gaasbeek, gesecondeerd door Rikus Kloeze (penningmeester) en Gea Tabak (secretaris). Zij wierven driehonderd verenigingsleden. Principiëel was duidelijk: DbD is géén politieke organisatie; evenmin de koepel boven verenigingen en clubs. Het is een organisatie die meedenkt en soms de luis in de pels is van het gemeentebestuur. Zij eiste daarom betrokken te worden bij de bouwplaats van wat nu de TIP heet, de bestemming van het Schultehuus, de locatiekeuze van een nieuw gemeentehuis, de renovatie van het Dingspilhuus. Stroperig, langdurig, (on-)geduld, winst en verlies! Werk voor DbD’ers die het nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Praten, ruziën,”steggelen”: (ook als “stechelen”, in Van Dale).

Ga liever naar Diever

Schultehuus

Eeuwwisseling

In 2000 is Diever inmiddels partnergemeente geworden van het Tsjechische Policka maar raakt het zwembad kwijt. Het bedrijventerrein en een havenuitbreiding van Dieverbrug staan nu op de rol. Het hertenkampje wordt…een eendenvijver. Er is veel overleg met de gemeente Westerveld, o.a. vanwege de Beleidsvisie Westerveld-2015. Zware onderwerpen passeren de DbD-bijeenkomsten: bestemmingsplannen, herinrichting van woonwijken, verkeer en vervoer, ouderenvoorzieningen, beleid voor recreatie en toerisme. En: wat moet er met het “voormalige” gemeentehuis? DbD schuift aan bij de werkgroep Medisch Centrum en denkt mee over Kalterbroeken. Enzovoorts…

Voormalige gemeentehuis

Voormalige gemeentehuis

 

2001 – 2003

Overleg met de woonstichting Actium over de realisatie van het huidige Seinenhof. Diever wint de slag om het gemeentehuis en Kalteren wordt bestemd voor 120 woningen…die er allerminst staan in 2014! DbD scoort met de aanschaf van hartdefibrilatoren. Het Schultehuus blijft trouwlocatie. Het dorp wordt veiliger met een “30 km zone” en fietsers rijden comfortabeler van Diever naar Zorgvlied . Met moeite blijft het postagentschap behouden in de plaatselijke supermarkt. En het Dingspilhuus? Het vervalt verder. Maar het groen wordt niet vergeten: discussies over het beheer van de sportvelden en meepraten over het Drents-Friese Wold.

Dingspilhuus

Dingspilhuus

Inmiddels vormen 55-plussers al liefst 53% van de Dieverse populatie! Zij waarderen hun woonomgeving, al is er nog veel te winnen bij het sneeuwvrij houden van de wegen en de reductie van de bollenkweek: “Bollenboos” bepleit reductie van de bollenkweek die een gevaar vormt voor de drinkwatervoorziening. Welzijn Mensenwerk Meppel bedeelt de SOBD (=Stg. Ouderenbeleid Diever) stiefmoederlijk. Wel wordt er overlegd met de ondernemersvereniging en met de BOKD (=Breed Overleg kleine Drentse Kernen). Ook met de Rabobank wordt gesproken. Participatie in de SAR (=Senioren Advies Raad) slaagt eveneens. Des te steviger moet er geboomd worden om massale houtkap te voorkomen.
IMG_4916

In 2006 worden er slagen binnengehaald.

De bestemming van het Schultehuus is rond. De Seinenhof gaat open, gesierd met een fontein aangeboden door DbD en Actium. Problemen bij het Archeologisch Steunpunt – DbD denkt mee. Er worden gesprekken gevoerd met de politieke partijen en DbD kijkt kritisch naar de Kadernota Buitengebied. Ruiming van graven wordt voorkomen door tegen de visie van Westerveld in de begraafplaats uit te breiden. Een rondje Diever, een “schouw”van het dorp samen met de gemeente, betrekt DbD opnieuw bij de jachthaven bij Dieverbrug. De dorpsbrink krijgt fietsenrekken en de bewoners van de Seinenhof kunnen een duofiets gebruiken.

2010 – september 2014

Er wordt (wel erg langdurig) gewerkt aan de Bosweg, vindt DbD. De Vlasstraat verdient een opknapbeurt.

Vlasstraat

Vlasstraat

 

Het inmiddels gereduceerde DbD bestuur ziet zich in het Dieverse Weekblad uiterst kritisch bestookt over der uitblijvende Dorpsvisie, en gooit tenslotte in hetzelfde Van Goortje de handdoek in de ring  (zie verder onder Nieuws en Verslagen).