Kwartaalberichten

Kartaalbericht: juni tot oktober 2023

  • Kennismaking met natuurmonumenten

Op 4 september 2023 heeft het Bestuur van DorpsbelangenDiever  tijdens de bestuursvergadering een kennismaking gehad met twee medewerkers van Natuurmonumenten. Dorpsbelangen vindt het  belangrijk goede contacten te onderhouden met gebiedspartijen en ook de medewerkers van Natuurmonumenten vinden het belangrijk om contacten van  met de dorpsverenigingen goed te onderhouden. Door te zorgen dat er korte lijnen bestaan tussen Dorpsbelangen en Natuurmonumenten over werkzaamheden.
De volgende onderwerpen zijn besproken:

Het houden van evenementen in natuurgebieden,

landelijke visie van beleid van Natuurrmonumenten

Onderhoud paden zoals fiets, wandel, mountainbike en ruiterroutes,—

Onderhoud rondom onderduikershol.

Al met al een zeer constructief en positief overleg. Het bestuur en Natuurmonumenten weten elkaar te vinden over zaken die besproken moeten worden.

Samenwerking Dorpsbelangen, Welzijn Mensenwerk en hart voor Diever.

In samenwerking met  Welzijn Mensenwerk en de Stichting Hart voor Diever  wordt gewerkt aan het versterken  van de verbinding van verschillende vrijwilligersgroepen in Diever. Er zijn vele vrijwilligersgroepen op allerlei gebieden, zoals in de zorg, het groen, verenigingen en stichtingen, het toneel  en sport.
Zonder deze vrijwilligers zou het niet mogelijk  zijn om Diever goed te laten functioneren. We waarderen deze inzet enorm.

Overleg met de gemeente

DorpsbelangenDiever heeft de afgelopen tijd regelmatig contact gehad met de gemeente. We zijn onder andere geweest tijdens:
-dialoogavond over thema wonen op 23 mei 2003
– Jubileumfeest  van gemeente Westerveld op donderdag 1 juni in het kader van 25 jarig bestaan van de gemeente.
– regelmatig contact met diverse ambtenaren over zaken die spelen in Diever..
– gesprek over profielschets van de nieuwe burgemeester.

Welke initiatieven hebben wij ondersteund?
– talentvol Diever
-Oranjevereniging Diever op Koningsdag 2023
– Straatspeeldag 2023
– De representatiekosten voor de website van Jicipop
– Onderhoud buitenkasten van AED’s in Diever.

Daarnaast hebben we twee paritjjen geholpen met het aanvragen van subsidies door op te treden als penvoerder.