Lidmaatschap

Thans telt de vereniging Dorpsbelangen Diever een groot aantal  leden namelijk meer dan 800.  Zij betalen jaarlijks een contributie van slechts € 4.- Die wordt automatisch afgeschreven.  Voor dat bedrag worden leden-vergaderingen en/of –bijeenkomsten georganiseerd. Ook worden acties, dorpsactiviteiten, vieringen en soms plaatselijke goede doelen ondersteund. Hoe meer leden, hoe beter de belangenbehartiging. Vooral: hoe breder het draagvlak voor de vereniging! En: hoe krachtiger de stem van Dorpsbelangen in overlegsituaties met overheden en andere partijen.

 Aanmelding

Lid worden van de vereniging?

Dit kunt  U doen bij het
BestuurDorpsbelangenDiever  door het sturen van
een email   naar:

Dbdiever@hotmail.com.