Nieuws

Zomer in Diever       7 augustus 2022

Het is nu zomer in Diever. De weersvooruitzichten zijn schitterend. De hele komende week droog zonnig en warm. Misschien te droog. Vooral voor de natuur is dat niet gunstig.

Er zijn veel activiteiten. Woensdag 10 augustus  beginnen weer de Shakespearre uitvoeringen. Zoals U bekend zal zijn is Diever hierdoor beroemd geworden sinds de WO II.  Daarnaast zijn de komende maandagmiddagen de zomermarkten, wat veel publiek trekt.

En natuurlijk zijn er veel fietsers die van het uitgestrekte Drents Friese Wold genieten. Hier is de laatste jaren veel natuurgebied toegevoegd zoals Oude Willem en het meer natuurlijke verloop van de Vledder A met ook meer natuurgebied.

We hopen dat ondanks de stikstofproblematiek de natuur zich kan handhaven.

DorpsbelangenDiever

 

Jaarvergadering DorpsbelangenDiever

Datum: maandag 16 mei 2022 vanaf 20.00 uur.
Locatie:  Jan Thijs Seinenhof ;
De Wijert 59 ;  Diever   zaal Hofplein

Hierbij nodigen wij U van harte uit voor de jaarvergadering van DorpsbelangenDiever.
Eerst volgt het officiele  programma zoals het verslag over het afgelopen jaar en het financiele verslag.
Na de pauze is er een gezellige bingo met mooie prijzen.

Bestuur van  DorpsbelangenDiever.

Jaarverslag DorpsbelangenDiever over de periode mei 2021 – mei 2022

1. Ons bestuurslid Henk Heinen is overleden. Dit betreuren wij zeer. Hij was actief en betrokken bij Diever.

2. Er is overleg geweest over de grijze container die eens in de twee maanden wordt geleegd. Vooral in de zomer is dat een probleem door stankoverlast.

3. Dingspilhuus:  De ontwikkelingen verlopen hier eindeloos langzaam. Het nieuwe plan houdt in dat er diverse activiteiten kunnen plaats vinden, zoals een parkeerruimte, een weekmarkt en een podium. We hopen dat de nieuwe Raad snel een besluit neemt.

4. Langs de Vlasstraat ontbreekt een voetpad, terwijl dit een drukke weg is. We hebben gepleit voor een voetpad.

5. Overleg met Landschapsbeheer Drenthe over het opzetten van dorpsnetwerken. Het is gewenst om een toekomstvisie voor het buitengebied te ontwikkelen.

6. Er moeten  meer activiteiten komen voor de jeugd. Gesprek met de heer Woltinge van  jeugdzaken.

7. Gasmetingen: Meer o- metingen zijn gewenst.

8. Ook afgelopen jaar is er een kerstboom geplant op de Brink. We leggen contact met Actium.

9.  Ook gladheidsbestrijding in de zogenoemde stille straten is gewenst. Hard rijden in Diever is gevaarlijk. Behoefte aan seniorenwoningen en voor starters.

Verslag van:

Bijeenkomst  van B & W van Westerveld  en van Dorpsbelangen Diever
op 18 november 2021

Op verzoek van B & W wordt besloten om de volgende keer de agenda en het verslag tezamen te versturen.

1. Woningbouw:

De gemeente is bezig met een ontwerp voor zes huurwoningen en een parkje en aandacht voor Shakespearre op de plek waar het Dindspilhuus heeft gestaan. Bij de bouw speelt de stikstof  ook een rol. De gemeente zal begin volgend jaar een plan  maken.

Dorpsbelangen stelt voor dat op de volgende plekken nieuwe huizen kunnen worden gebouwd:
oude korfbalveld;
bij de Meijboomstraat en de Van Nootenstraat;
hoek Kloosterstraat en Binnenes
en microwoningen in Kalterbroeken.

2. Het opfleuren van de Singelier

De omgeving van de basisschool de Singelier is  opgefleurd. Hierover zijn we erg tevreden. Dorpsbelangen heeft hiervoor ook geld gegeven. Daarnaast is geld gegeven aan de Pannekooi, het derde biljard en het Drentse landschap.

3 . Speelplaatsen

In Diever zijn voldoende speelplaatsen die  goed gekeurd zijn.

4. Wandeling door Diever met de wijkagent.

Dorpsbelangen stelt voor om met de wijkagent een wandeling door ons dorp te  maken. Het doel hiervan is om de gevaarlijke plekken te ontdekken en na te gaan hoe het beter kan. Ook in het bos kan het gevaarlijk zijn, zoals de de scherpe randen van de fietspaden.  Er is in de gemeente een meldpunt: zie WhattsApp met nummer: 06 1143 4405.

5. Schade door aardgaswinning.

Op dit moment is de schade door aardgaswinning moeilijk vast te stellen en te meten. Aardbevingen worden  geregistreerd in de Bilt. Daarom kan pas actie  worden ondernomen na een   melding  vanuit de Bilt. Wel zijn er meetzonden in het veld.

Voor meer informatie zou  contact kunnen worden opgenomen met Loppersum.

6. Het smiley bord

Het smiley bord verlaagt toch de snelheid van chauffeurs. Het zou goed zijn dat dit bord in meer straten te zien is.

7. Diverse punten

Er zijn nog diverse zaken die verbeterd kunnen worden, zoals de aanleg van een voetpad  in de Vlasstraat. Ook de wegen in Midzomer zijn niet goed.
De hondenpoep moet opgeruimd worden. Een bord: “Bedankt dat U de poep opruimt”, kan stimuleren.

Ouderen kunnen incontinentie materiaal melden bij ROVA.

Het Bestuur van Dorpsbelangen Diever

Een nieuwe sportgelegenheid voor de jeugd van Diever                                   september 2021

Sinds kort is bij de sportvelden van Stad en Esch een nieuwe sportplek,  een zogenoemde pannakooi,   voor de jeugd gerealiseerd. Dit wordt hier in Diever een  court genoemd. Omdat Hielke de Graaf een belangrijke supporter van de voetbalvereniging is geweest, wordt  het  sportveld “Hieke de Graaf court ” genoemd.

 

pannakooi

Hielke de Graaf  Court

 

AED ‘s    ( = Hartdefibrillatoren)                                                                                                                                               13-12-2018

Op 13 december 2018 wordt bij de school Stad en Esch, Westeres 7,  bekend gemaakt dat Het Bestuur drie AED’s in Diever gaat plaatsen. Deze komen aan de buitenkant van de gebouwen. In tegenstelling tot andere reeds bestaande apparaten die binnen zijn geplaatst. De drie nieuwe locaties zijn:

Stad en Esch aan de Westeres 7,  restaurant Keernpunt aan de Hoofdstraat 48 en de groeps accomodatie Huntershof aan de Van Osstraat 2. Dit is gebeurd in overleg met de EHBO en andere betrokkenen.

We hopen en verwachten dat dit een een welkome aanwinst voor Diever betekent.

Bestuur van DorpsbelangenDiever