Zorg en Welzijn

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Zorg en Welzijn van DorpsbelangenDiever op 16 april 2019

Locatie:  Stad en Esch in Diever

Thema:  Langer en prettig thuis wonen.

Hoofdpunt: Oprichting van een nieuw team van het Dorp, dat bestaat uit vrijwilligers

Deze bijeenkomst is een vervolg op een bijeenkomst op 27 november 2018. De voorzitter van Dorpsbelangen Diever, Rikus Kloeze opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Hij draagt vervolgens de leiding over aan Henk van der Meer, die werkt bij de afdeling Welzijn Mensenwerk.  Henk legt uit  dat we nu vervolgstappen moeten maken en geeft  eerst verschillende mensen de gelegenheid om uit te leggen wat ze doen.
Het gaat over de volgende onderwerpen:

vluchtelingenwerk In Diever door Kees van Barneveld

  • stichting ouderenbeleid Diever  door Evert Wamsteker
  • mogelijkheden van het nieuwe dorpshuis vanaf 1 mei door Henk van der Veen
  • Welzijn mensenwerk over een nieuw op te richten team van het dorp Diever door Esther Meijer

Vanavond is het hoofdpunt dat er in Diever het  Team van het Dorp moet worden opgericht. De leden van het team hebben als taak om aan de inwoners  informatie te verschaffen op het gebied  van onder meer:
– klussen   ; boodschappen;  vervoer
–  contacten en gezondheid   enz. enz.
Het is van belang om zo snel mogelijk een team samen te stellen.

Heeft U  belangstelling om mensen te helpen?

Informatie kunt  U  krijgen bij:

Esther Meijer.   Zij is sociaal werker, servicepunt vrijwilligerswerk

E.Meijer@WelzijnMW.Nl   tel  085-2731444/   06-1946 4674

U  kunt zich   opgeven als vrijwilliger op de vacature V 0910 bij Welzijn MensenWerk .   Dit kan via de vacaturebank op de website   door  bij regio Diever aan te klikken.

Bestuur van Dorpsbelangen Diever

Netwerkbijeenkomst van Zorg en Welzijn  op dinsdag 16 april 2019 van 19.30 – 21.00 uur  in het nieuwe dorpshuis in Stad en Esch.

Op dinsdagavond 16 april zal een vervolgbijeenkomst plaatsvinden van de bijeenkomst  op 27 november 2018.
Thema: Langer en prettig thuis wonen. 

Tal van vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties discussieren over diverse punten, proberen nieuwe oplossingen te vinden en knelpunten aan te pakken.
Ik wil hierbij uitdrukkelijk iedereen uitnodigen voor deze interessante bijeenkomst in het nieuwe dorpshuis.
De  nieuwe beheerder geeft informatie over het dorpshuis.

De contact persoon, bij wie u informatie kunt verkrijgen is

Henk van der Meer, van Zorg en Welzijn.
H.v.d.Meer@WezijnMW.Nl

Komt allen.                                                     
Dorpsbestuur van Diever.
 

Bijeenkomst over Zorg en Welzijn in Diever   op dinsdag 27-11-2018 van 19.30 tot21.30 in het Dingspilhuus

Het Bestuur van DorpsbelangenDiever heeft met medewerking van Henk van der Meer een werkgroep opgestart over Zorg en Welzijn in Diever.
Het is belangrijk om over diverse aspecten  rondom zorg en welzijn te  discussieren, vragen te stellen en ervaringen te delen.
In Diever besteden veel mensen en groepen veel tijd en energie op dit gebied om elkaar te  helpen en te steunen. Maar het kan altijd beter en ook meer samenwerking kan  gewenst zijn.
Op 27 november gaan we hierover met elkaar in gesprek in kleine groepjes.

U bent allemaal van harte welkom.

Contactpersoon:   Henk van der Meer van Stichting Welzijn Mensenwerk
H.vd.M@WelzijnMW.Nl   tel. 06  3044 1876

Namens het Bestuur van Dorpsbelangen Diever